Ai intrebari? Apasa aici

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Anunturi 2022

 

ANUNȚ - Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 7 / 6B „Încurajarea investițiilor pentru reînnoirea satelor”

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de finantare din anul 2022 pentru Măsura M7 / 6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 16.12.2022– 16.01.2023.

Data lansarii sesiunii de depunere a cererilor de finantare: 16.12.2022

Data limita de primire a proiectelor: 16.01.2023, ora 12.

 Beneficiari eligibili pentru Masura M7:

- Comunele* definite conform legislației în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 371.320,90 euro.

Valoarea acordata din fonduri nerambursabile pentru un proiect depus in cadrul Masurii 7/6B va fi cuprinsa intre 5.000 euro si 23.207,55 euro.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302658, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferente masurii (M7/6B), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 9 - 12, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile in teritoriul GAL Podu Inalt.

*In categoria beneficiarilor eligibili “Comune”, sunt incluse atat Unitatile Administrativ Teritoriale - Comune, cât şi instituţii şi servicii publice cu personalitate juridica, de interes local, infiintate si organizate de Consiliile locale în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale.

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată

Data publicarii: 09.12.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calendar estimativ SDL GAL Podu Inalt 2022 - deschidere sesiuni de depunere proiecte
 
Data publicarii: 29.11.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Finalizarea proiectului "Mierea din Vaslui".

 

vizualizare anunt de finalizare

Data publicarii: 07.11.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Publicare Ghidul Solicitantului CONSULTATIV pentru Masura 7/6B „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 1/2021.

Masuri - Ghiduri consultative 

descarca ghid consultativ al masurii M7

Data publicarii: 04.11.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT

Guvernul Romaniei a adoptat hotararea nr. 705 / 2022 privind recunoasterea Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui" ca fiind de utilitate publica.

 Untitled

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT

Nota de asumare la Raportul Intermediar de Selectie nr.21/07.03.2022, pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 1/2021 - descarca document

Nota de asumare la Raportul Intermediar de Selectie nr. 20/07.03.2022, pentru M6/6B - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea 1/2021 - descarca document

 

Data publicarii: 21.03.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Publicare Raport Intermediar de Selectie M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” 

descarca raport M7/6B

 

Publicare Raport Intermediar de Selectie M6/6B - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

descarca raport M6/6B

Data publicarii: 07.03.2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image
Image

© Copyright 2021 Gal Podu Inalt . All Rights Reserved.

Image
Image

Search