Ai intrebari? Apasa aici

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podu Înalt (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat, înființat în 2010, care are ca scop stimularea dezvoltării rurale în zona centrală a județului Vaslui. Asociația acoperă 16 comune: Albești, Alexandru Vlahuță, Banca, Bogdana, Bogdănești, Bogdănița, Costești, Deleni, Epureni, Lipovăț, Muntenii de Jos, Roșiești, Suletea, Viișoara, Vutcani și Zorleni.

Misiunea GAL Podu Înalt este de a îmbunătăți calitatea vieții în mediul rural prin stimularea antreprenoriatului rural, dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor publice locale, promovarea turismului rural, protejarea mediului si conservarea tradițiilor locale.

Anunturi 2024

ANUNT - din data de 13.06.2024

 Publicare Nota de asumare nr.147 / 13.06.2024 la Raportul Intermediar de Selectie, pentru M7/6B - ”Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 1/2024

descarca documentul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 10.06.2024

 Publicare Raport Contestatii pentru M7/6B - ”Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

descarca raport contestatii M7/6B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 31.05.2024

 Publicare Raport Intermediar de Selectie M7/6B - ”Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

descarca raport M7/6B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 30.04.2024

 Publicare Nota de asumare la Raportul Intermediar de Selectie nr.100 / 29.04.2024, pentru M6/6B - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea 1/2024

descarca documentul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 18.04.2024

 Publicare Raport Intermediar de Selectie M6/6B - ”Dezvoltarea infrastructurii sociale” - EURI

descarca raport M6/6B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT - din data de 27.02.2024

Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Masura 7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte din anul  2024 in data de 05.03.2024 pentru Masura 7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 05.03.2024 – 03.04.2024 – finantare din fonduri FEADR

 Beneficiari eligibili pentru Masura M7/6B – fonduri FEADR:

- Comunele definite conform legislației în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura 7/6B  - finatare din fonduri FEADR sunt de 139.133,24 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii M7/6B este de 139.133,24 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 03.04.2024, ora 13.

Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului).

 Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302 658, in intervalul orar 09:00 - 13:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masuriii enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos,

Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 7 / 6B (fonduri FEADR), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 8 - 14, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si accesati site-ul web: www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală in teritoriul GAL Podu Inalt.

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNT - din data de 27.02.2024

Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Masura 6/6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte din anul  2024 in data de 05.03.2024 pentru Masura 6/6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” in perioada 05.03.2024 – 03.04.2024 – finantare din fonduri EURI

Beneficiari eligibili pentru Masura 6/6B – fonduri EURI:

- Entitati publice si private sau parteneriate;

- ONG-uri;

- Parteneriat public-privat.

Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B – finantare din fonduri EURI sunt de 145.721,40 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect in cadrul Masurii M6/6B este de 145.721,40 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 03.04.2024, ora 13.

 Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului).

 Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302 658, in intervalul orar 09:00 - 13:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masuriii enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos,

Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 6/6B – fonduri EURI, care este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 8 - 14, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si accesati site-ul web: www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală in teritoriul GAL Podu Inalt.

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT - din data de 16.02.2024
 
Calendar estimativ SDL GAL Podu Inalt 2024 - deschidere sesiuni de depunere proiecte
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image
Image
Image

© Copyright 2021 Gal Podu Inalt . All Rights Reserved.

Image
Image

Search