Ai intrebari? Apasa aici

PROCEDURĂ DE EVALUARE ŞI SELECŢIE A PROIECTELOR GAL PODU INALT VASLUI

Procedura se aplică pentru proiectele depuse începând cu sesiunile organizate la GAL Podu Inalt Vaslui în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2023

 

  1. DISPOZIŢII GENERALE

 

Comitetul de Selecţie a Proiectelor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la Grupul de Acţiune Locală Podu Inalt Vaslui în cadrul măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală, în conformitate cu procedura de selecţie prezentată în Strategia de Dezvoltare Locală

 

Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare.

 

Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în conformitate

 

cu prevederile prezentului regulamentului de organizare şi funcţionare. Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Podu Inalt Vaslui.

 

  1. DEFINIŢII

 

Beneficiar – o organizaţie public sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect Cerere de finanţare – Formularul de cerere de finanţare în vigoare la data lansării apelului de selecție Dosarul Cererii de finanțare: Cererea de finanțare şi documentele administrative şi tehnice care sunt cerute de acest formular

 

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii finanţării prin măsurile finanţate din FEADR

 

Proiect –operaţiune întreprinsă de un beneficiar al măsurilor incluse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podu Inalt Vaslui, Măsura 19 – LEADER, finanţate din FEADR

 

Sesiune de depunere - reprezintă perioada calendaristică în cadrul căreia GAL Podu Inalt Vaslui poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari ai Strategiei de Dezvoltare Locală

 

Sesiune de selecţie - reprezintă lucrările Comitetului de Selecţie a Proiectelor şi/sau ale Comisiei de soluționare a Contestaţiilor (după caz), concretizate în decizia finală de finanţare.

 

Vezi intreg regulamentul

Search