Ai intrebari? Apasa aici

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Anunturi 2023

ANUNT - din data de 29.09.2023

Publicare Raport Final de Selectie M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” 

descarca raport M7/6B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 13.09.2023

Publicare Raport Intermediar de Selectie M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” 

descarca raport M7/6B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT - din data de 20.06.2023
 
Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 7 / 6B „Încurajarea investițiilor pentru reînnoirea satelor”

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de proiecte din anul  2023 pentru Masura 7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 27.06.2023 – 28.07.2023

Beneficiari eligibili pentru Masura M7/6B:

- Comunele definite conform legislației în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura 7/6B sunt de 121.746,70 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 121.746,70 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 28.07.2023, ora 12.

Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului).

 Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302 658, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masuriii enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos,

Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 7/6B, ghid publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 9 - 12, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.
 

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT - din data de 09.06.2023
 
Calendar estimativ SDL GAL Podu Inalt 2023 - deschidere sesiuni de depunere proiecte
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 27.04.2023

Nota de asumare la Raportul Intermediar de Selectie nr.110 / 13.04.2023, pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 1/2022

descarca document

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - din data de 13.04.2023

Publicare Raport Intermediar de Selectie M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” 

descarca raport M7/6B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Image
Image
Image

© Copyright 2021 Gal Podu Inalt . All Rights Reserved.

Image
Image

Search