Ai intrebari? Apasa aici

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni.

Anunturi 2021

 ANUNȚ - Prelungirea sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru Măsurile M6 / 6B si M7 / 6B.

 

Asociația ”Grupul de Acțiune Locală Podu Inalt Vaslui”

 Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta prelungirea primei sesiuni pe anul 2021 de primire a cererilor de proiecte pentru Masurile:

M6 / 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” perioada de derulare  30.09.2021 – 12.11.2021

M7 / 6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” perioada de derulare 30.09.2021 – 12.11.2021

Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:

- Entitati publice si private sau parteneriate;

- ONG-uri;

- Parteneriat public-privat.

Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 89.026,42 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 89.026,42 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 12.11.2021, ora 12.

 

Beneficiari eligibili pentru Masura M7:

- Comunele definite conform legislației în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 67.747,15 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 67.747,15 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 12.11.2021, ora 12.

 

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302 658, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent fiecarei masuri de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos,

Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului aferente fiecarei masuri (M6/6B si M7/6B), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

 

Durata de implementare a proiectelor

In cazul proiectelor ce presupun lucrari de constructii-montaj, durata de execuţie a Contractului de Finanţare cuprinde durata de realizare efectivă a investiţiei şi implementare a proiectului la care se adaugă termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea ultimei plăţi, fara a depasi data de 31.12.2025.

 Durata maximă de implementare a proiectelor ce presupun achizitie simpla depuse în cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte este de 12 luni.

 

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 9 - 12, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată pentru M7 / 6B

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată pentru M7 / 6B

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată pentru M6 / 6B

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată pentru M6 / 6B

Data publicarii: 04.11.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ANUNȚ - Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 7 / 6B „Încurajarea investițiilor pentru reînnoirea satelor”

 

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Data lansarii: 30.09.2021

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de finantare din anul 2021 pentru Masurile:

M6 / 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” in perioada 30.09.2021 – 04.11.2021

M7 / 6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 30.09.2021 – 04.11.2021

Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:

- Entitati publice si private sau parteneriate;

- ONG-uri;

- Parteneriat public-privat.

Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 89.026,42 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 89.026,42 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 04.11.2021, ora 12.

 Beneficiari eligibili pentru Masura M7:

- Comunele definite conform legislației în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 67.747,15 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 67.747,15 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 04.11.2021, ora 12.

 Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302658, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent fiecarei masuri de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului aferente fiecarei masuri (M6/6B si M7/6B), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 9 - 12, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.

Măsura 7 / 6B 

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată

Data publicării: 30/09/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru Măsura 6 / 6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea I - 2021

 

Asociatia ”Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui”

Data lansarii: 30.09.2021

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire a cererilor de finantare din anul 2021 pentru Masurile:

M6 / 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” in perioada 30.09.2021 – 04.11.2021

M7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 30.09.2021 – 04.11.2021

Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:

- Entitati publice si private sau parteneriate;

- ONG-uri;

- Parteneriat public-privat.

Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 89.026,42 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 89.026,42 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 04.11.2021, ora 12.

 Beneficiari eligibili pentru Masura M7:

- Comunele definite conform legislației în vigoare;

- ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

- Unități de cult definite conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 67.747,15 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 67.747,15 euro.

Data limita de primire a proiectelor: 04.11.2021, ora 12.

 Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170, judetul Vaslui, telefon 0235 302658, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.

Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent fiecarei masuri de finantare.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Șuletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului aferente fiecarei masuri (M6/6B si M7/6B), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.

Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 302 658 in intervalul orar 9 - 12, de luni pana vineri.

Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Vă aşteptăm la sediul Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Deleni, sat Deleni (in incinta primariei), cod postal 737170,  judetul Vaslui, telefon 0235 302 658.

Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.

Măsura 6 / 6B 

Descarcă apel de selecție în variantă simplificată

Descarcă apel de selecție în variantă detaliată

Data publicării: 30/09/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Publicare Ghidul Solicitantului si documentele utile pentru Masura 7/6B „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 1/2021.

Masuri - Ghiduri consultative 

Data publicării: 23/09/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Publicare Ghidul Solicitantului si documentele utile pentru Masura 6/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea 1/2021.

Masuri - Ghiduri consultative 

Data publicării: 23/09/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Calendar estimativ SDL GAL Podu Inalt 2021 - deschidere sesiuni de depunere proiecte
 

Data publicării: 14/09/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Publicare Ghiduri Consultative pentru Masurile:

Propunerile de modificare a ghidurilor consultative pot fi trimise la adresa de email: galpoduinalt@galpodunalt.ro, pana in data de 07.09.2021.

Data publicării: 01/09/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - ERATA la lista membrilor selectati in grupul tinta al proiectului "Mierea din Vaslui".

Apasa aici pentru vizualizarea documentului

Data publicării: 17/08/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - Publicarea listei membrilor selectati in grupul tinta al proiectului "Mierea din Vaslui".

Apasa aici pentru vizualizarea documentului

Data publicării: 08/07/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - prelungirea termenului de afisare a listei cu membrii selectati in grupul tinta al proiectului "Mierea din Vaslui".

Lista cu membrii selectati in grupul tinta va fi afisata pe website-urile www.galpoduinalt.ro si www.valearacovei.ro , până în data de 09.07.2021.

Data publicării: 30/06/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT

Publicare Raport de Selectie Suplimentar pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Apasa aici pentru vizualizarea documentului

 
Data publicarii: 17/06/2021
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

Termenul de transmitere a formularelor pentru inscrierea in grupul tinta al proiectului „Mierea din Vaslui” se prelungeste pana in data de 20.06.2021. Formularele pot fi transmise atat online la adresa de email precizata in anuntul initial, cat si fizic la sediul GAL Podu Inalt. 

Lista cu membrii selectati in grupul tinta va fi afisata pe website-urile www.galpoduinalt.ro si www.valearacovei.ro , până în data de 30.06.2021.

Data publicării: 08/06/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

anunt grup tinta

Descarcă formularul de inscriere si acordul GDPR

Data publicării: 19/05/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

Notă de asumare la Raportul Intermediar de Selecție aferent Măsurii M7/6B - „Încurajarea investițiilor pentru reînnoirea satelor”, Sesiunea 3/2020.

Descarcă document

Notă de asumare la Raportul Intermediar de Selecție aferent Măsurii M3/3A „Sprijinirea formelor asociative”, Sesiunea 2/2020.

Descarcă document

Data publicării: 08/04/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT

Publicare Raport Intermediar de Selectie pentru M3/3A - „Sprijinirea formelor asociative”

Apasa aici pentru vizualizarea documentului

Data publicarii: 25/03/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT

Publicare Raport Intermediar de Selectie pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Apasa aici pentru vizualizarea documentului

 
Data publicarii: 25/03/2021
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proiectul de cooperare PE URMELE RĂZEȘILOR DIN MOLDOVA este implementat în cadrul Programului Leader, SM 19.3/B, PNDR 2014-2020.
 
Data publicarii: 15.03.2021
 
razesi
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
"ANUNT MODIFICARE DATE DE CONTACT
Incepand cu 01.01.2021 Noul numar de telefon la care ne puteti contacta este: 0235 302 658
Image
Image

© Copyright 2021 Gal Podu Inalt . All Rights Reserved.

Image
Image

Search