Cadru Afir

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni."Nota de asumare la Raportul Intermediar de Selectie nr.97/15.10.2020, pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 2/2020.”

Data publicarii: 26/10/2020
Descarca


"Raport Intermediar de Selectie pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Data publicarii: 15/10/2020
Descarca

Lansarea sesiunii a doua/2020 de primire a cererilor de proiecte pentru Masura M7/6B

Data publicarii: 30/07/2020

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea celei de a doua sesiuni de primire a cererilor de proiecte pentru Masura: M7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 30.07.2020 – 28.08.2020
Beneficiari eligibili pentru Masura M7 sunt:
- Comunele definite conform legislaţiei în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare;
- Unităţi de cult definite conform legislaţiei în vigoare.
Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 157.540,57 euro.  
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 157.540,57 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 28.08.2020, ora 12:00.

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata se va face la punctul de lucru al Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 12:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.
Informaţii detaliate privind accesarea ?i derularea masurii enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Suletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent masurii M7/6B, care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 8 – 12:00, de luni pana vineri.
Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă a?teptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine si dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.
Măsuri
Apel scurt
Apel lung

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 7 „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea a II-a - 2020 si documentele utile

Data publicarii: 23/07/2020

Măsuri

Calendar estimativ modificat al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2020

Data publicarii: 14/07/2020

descarcă

Publicare Ghid Consultativ pentru Masura M7/6B Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor

Data publicarii: 03/07/2020

Măsuri

Nota de asumare la Raportul Intermediar de Selectie nr.29/13.03.2020, pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea 1/2020.

Data publicarii: 25/03/2020

notă

Anunt

Data publicarii: 13/03/2020

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Înalt Vaslui”, avand in vedere Hotararea nr 6/9.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronovirus, in conformitate cu prevederile art 2 lit a) art 4 alin(1) lit c) si d) din OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, va anuntam ca in urma analizei posibilitatii noastre de a lucra la domiciliu, am hotarat ca incepand din data de 16.03.2020 pana in data de 31.03.2020 sa ne desfasuram activitatea la domiciliu, intre orele 8 – 12, cu posibilitatea prelungirii acestei masuri in functie de situatie.
Suntem nevoiti sa luam aceasta decizie intrucat desfasuram activitate cu publicul, inclusiv persoane care vin din zone afectate de Covid19.
Va comunicam numerele noastre de telefon mobil, precum si faptul ca dispunem la domiciliu de internet, astfel ca este asigurata comunicarea cu toti factorii in conditii bune.

Sadici Liliana-Irina 0784293436
Stangacianu Adina-Cristina 0785285782
Curuia Carmen-Claudia 0784293435
Aparaschivei Andrei 0784293437
Simionescu Simona-Gianina 0727605631

Cu stima,
Echipa GAL Podu Inalt

Raport Intermediar de Selectie pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Data publicarii: 13/03/2020

măsuri

Lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masurile 3, 6 si 7

Data publicarii: 22/01/2020

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masururile:
M3/ 3A – ”Sprijinirea formelor asociative” – in perioada 22.01.2020 – 20.02.2020
M6 / 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” in perioada 22.01.2020 – 20.02.2020
M7/6B – „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” in perioada 22.01.2020 – 20.02.2020

Beneficiari eligibili pentru Masura M3/3A: Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare.
Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand urmatoarelor categorii:
- Fermieri
- Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodării ţărăneşti/familiale
- ONG
- Consilii locale
- Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
- Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL
Fondurile disponibile pentru Masura M3/3A sunt de 40.000 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3/3A este de 40.000 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 20.02.2020, ora 14.

Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:
- Entitati publice si private sau parteneriate;
- ONG-uri;
- Parteneriat public-privat.
Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 5.000 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 5.000 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 20.02.2020, ora 14.

Beneficiari eligibili pentru Masura M7:
- Comunele definite conform legislaţiei în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare;
- Unităţi de cult definite conform legislaţiei în vigoare.
Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B sunt de 28.229,77 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 28.229,77 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 20.02.2020, ora 14.

Depunerea proiectelor pentru masurile enuntate mai sus se va face la punctul de lucru al Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, de luni pana vineri. Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent fiecarei masuri de finantare. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurilor enuntate mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Suletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului aferente fiecarei masuri (M3/3A, M6/6B si M7/6B), care sunt publicate pe site-ul www.galpoduinalt.ro. Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri. Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurilor lansate de GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200. Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.

Apel de selectie varianta simplificata M3
Apel de selectie varianta detaliata M3

Apel de selectie varianta simplificata M6
Apel de selectie varianta detaliata M6

Apel de selectie varianta simplificata M7
Apel de selectie varianta detaliata M7

măsuri

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 7 „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea I - 2020 si documentele utile

Data publicarii: 15/01/2020

măsuri

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea I - 2020 si documentele utile

Data publicarii: 15/01/2020

măsuri

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 3 „Sprijinirea formelor asociative”, sesiunea I - 2020 si documentele utile

Data publicarii: 15/01/2020

măsuri

Calendar estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2020

Data republicarii: 14/01/2020

descarcă

 

Elemente legale ale proiectelor:

1. „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2. „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.