Cadru Afir

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni.


Publicare Ghidul Solicitantului Masura 3 „Sprijinirea formelor asociative”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 13/05/2019

măsuri

Publicare Ghid Consultativ pentru M3

Data publicarii: 02/05/2019

măsuri

Calendar estimativ modificat al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2019

Data publicarii: 22/04/2019

descarcă document

Raport de selectie final pentru M6/6B - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Data publicarii: 29/03/2019

descarcă document

Raport de selectie final pentru M5/6B - „Sustinerea integrarii minoritatilor locale”

Data publicarii: 29/03/2019

descarcă document

Evaluare GAL Podu Inalt

Data publicarii: 01/03/2019

descarcă document

Raport de selectie final pentru M1/1A

Data publicarii: 06/02/2019

descarcă document

Lansare Masura 6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 01/02/2019
Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masura:
- M6 / 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” – in perioada 01.02.2019 – 04.03.2019
Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:
- Entitati publice si private sau parteneriate;
- ONG-uri;
- Parteneriat public-privat
Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 100.000 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 100.000 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 04.03.2019, ora 14.

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, ?uletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 6/6B, care este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.
Pagina măsurii
Apel de selectie

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 25/01/2019
Ghidul Solicitantului, varianta consultativa, pentru urmatoarea Masura: - M6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”. Puteti transmite propunerile dumneavoastra pe adresa de e-mail galpoduinalt@galpoduinalt.ro pana in data de 23.01.2019.
Pagina măsurii

Publicare Ghid Consultativ pentru M6

Data publicarii: 17/01/2019
Ghidul Solicitantului, varianta consultativa, pentru urmatoarea Masura: - M6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”. Puteti transmite propunerile dumneavoastra pe adresa de e-mail galpoduinalt@galpoduinalt.ro pana in data de 23.01.2019.
măsuri

Calendar estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2019

Data publicarii: 17/01/2019

descarcă

citeşte detalii          Elemente legale ale proiectelor
 

Elemente legale ale proiectelor:

1. „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2. „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.