Cadru Afir

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui"

Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui" (GAL Podu Înalt) este un parteneriat public-privat care şi-a început activitatea la începutul lunii februarie 2010. A luat fiinţă ca asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi fără scop patrimonial în data de 2 august 2010.

Teritoriul GAL Podu Înalt este situat în partea centrală a judeţului Vaslui, fiind format din 16 comune amplasate de o parte şi de alta a râului Bârlad, între oraşeele Vaslui şi Bîrlad: Albeşti, Alexandru Vlahuţă, Banca, Bogdana, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Costeşti, Deleni, Epureni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Roşieşti, Suletea, Viişoara, Vutcani, Zorleni.


Calendar estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2020 ”

Data publicarii: 18/12/2019

descarcă

Publicare Strategie de Dezvoltare Locala 2014-2020 - modificarea simpla nr. 1 din data de 09.12.2019 ”

Data publicarii: 13/12/2019

Link

Proiecte finalizate

Data publicarii: 14/10/2019

Au fost adaugate noi proiecte finalizate in sectiunea "Proiecte finalizate" Link

Raport de Selectie Final pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Data publicarii: 11/10/2019

descarcă

Raport de Selectie Intermediar pentru M7/6B - „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”

Data publicarii: 23/09/2019

descarcă

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Data publicarii: 14/08/2019

declaratie

Lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masura M7/6B

Data publicarii: 24/07/2019
Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea primei sesiuni de primire pentru anul 2019 a cererilor de proiecte pentru Masura: M7/6B – ”Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor” – in perioada 24.07.2019 – 23.08.2019
Data limita de primire a proiectelor: 23.08.2019, ora 14.
Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul "GHIDUL SOLICITANTULUI" pentru Masura M7/6B – ”Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”
Fondurile disponibile pentru Masura M7/6B – ”Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”sunt de 84.738,66 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M7/6B este de 84.738,66 euro.
Beneficiari eligibili pentru Masura M7:
- Comunele definite conform legislatiei în vigoare;
- ONG-uri definite conform legislatiei în vigoare;
- Unitati de cult definite conform legislatiei în vigoare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni,Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Suletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Masurii7, care este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro. Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Va asteptam la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200. Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 sau mobil 0769 238 900 in intervalul orar 9 - 14, de luni pana vineri. Scrieti-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteti obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurala pe teritoriul Podu Inalt. Componenta Comitetului de Selectie a Proiectelor - 7 membri in comitetul de selectie, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societatii civile si 3 din domeniul public.
varianta simplificată
varianta detaliată
măsuri

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 7 „Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 17/07/2019

măsuri

Calendar estimativ modificat al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2019

Data publicarii: 01/07/2019


descarcă

Publicare Ghid Consultativ pentru M7

Data publicarii: 20/06/2019

Ghidul Solicitantului, varianta consultativa, pentru urmatoarea Masura: M7 „ Incurajarea investitiilor pentru reinnoirea satelor”. Puteti transmite propunerile dumneavoastra pe adresa de e-mail galpoduinalt@galpoduinalt.ro pana in data de 28.06.2019.
măsuri

Lansare Masura 3 „Sprijinirea formelor asociative”, sesiunea I - 2019 si documente utile

Data publicarii: 20/05/2019

Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masura: M3/ 3A – ”Sprijinirea formelor asociative” – in perioada 20.05.2019 – 20.06.2019 Beneficiari eligibili pentru Masura M3/3A: Solicitantul eligibil in cadrul acestei masuri este o entitate din lista enumerata mai jos, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. Parteneriatele pot fi formate din membri apartinand urmatoarelor categorii: Fondurile disponibile pentru Masura M3/3A sunt de 53.180 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 3/3A este de 53.180 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 20.06.2019, ora 14.
Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la punctul de lucru al Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, Suletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 3/3A , care este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri. Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.

Varianta detaliată
Măsuri

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 3 „Sprijinirea formelor asociative”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 13/05/2019

măsuri

Publicare Ghid Consultativ pentru M3

Data publicarii: 02/05/2019

măsuri

Calendar estimativ modificat al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2019

Data publicarii: 22/04/2019

descarcă document

Raport de selectie final pentru M6/6B - „Dezvoltarea infrastructurii sociale”

Data publicarii: 29/03/2019

descarcă document

Raport de selectie final pentru M5/6B - „Sustinerea integrarii minoritatilor locale”

Data publicarii: 29/03/2019

descarcă document

Evaluare GAL Podu Inalt

Data publicarii: 01/03/2019

descarcă document

Raport de selectie final pentru M1/1A

Data publicarii: 06/02/2019

descarcă document

Lansare Masura 6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 01/02/2019
Asociatia „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” anunta lansarea sesiunii de primire a cererilor de proiecte pentru Masura:
- M6 / 6B – „Dezvoltarea infrastructurii sociale” – in perioada 01.02.2019 – 04.03.2019
Beneficiari eligibili pentru Masura M6/6B:
- Entitati publice si private sau parteneriate;
- ONG-uri;
- Parteneriat public-privat
Fondurile disponibile pentru Masura M6/6B sunt de 100.000 euro.
Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii M6/6B este de 100.000 euro.
Data limita de primire a proiectelor: 04.03.2019, ora 14.

Depunerea proiectelor pentru masura enuntata mai sus se va face la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200, in intervalul orar 09:00 - 14:00, de luni pana vineri.
Solicitantul trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul documentului "GHIDUL SOLICITANTULUI" aferent masurii de finantare.
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea masurii enuntata mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Podu Inalt (Albesti, Alexandru Vlahuta, Banca, Bogdana, Bogdanesti, Bogdanita, Costesti, Deleni, Epureni, Lipovat, Muntenii de Jos, Rosiesti, ?uletea, Viisoara, Vutcani, Zorleni) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent Masurii 6/6B, care este publicat pe site-ul www.galpoduinalt.ro.
Informatii suplimentare pot fi furnizate si la telefon 0235 472 200 in intervalul orar 9 - 16, de luni pana vineri.
Va putem oferi si varianta pe suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate de GAL. Vă aşteptăm la sucursala Asociatiei „Grupul de Actiune Locala Podu Inalt Vaslui” din comuna Muntenii de Jos, sat Bacaoani, nr. 170, judetul Vaslui, telefon 0235 472 200.
Scrieţi-ne pe galpoduinalt@galpoduinalt.ro si cititi pe www.galpoduinalt.ro, pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul Podu Inalt.
Pagina măsurii
Apel de selectie

Publicare Ghidul Solicitantului Masura 6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, sesiunea I - 2019 si documentele utile

Data publicarii: 25/01/2019
Ghidul Solicitantului, varianta consultativa, pentru urmatoarea Masura: - M6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”. Puteti transmite propunerile dumneavoastra pe adresa de e-mail galpoduinalt@galpoduinalt.ro pana in data de 23.01.2019.
Pagina măsurii

Publicare Ghid Consultativ pentru M6

Data publicarii: 17/01/2019
Ghidul Solicitantului, varianta consultativa, pentru urmatoarea Masura: - M6 „Dezvoltarea infrastructurii sociale”. Puteti transmite propunerile dumneavoastra pe adresa de e-mail galpoduinalt@galpoduinalt.ro pana in data de 23.01.2019.
măsuri

Calendar estimativ al lansarii masurilor prevazute in SDL GAL Podu Inalt, anul 2019

Data publicarii: 17/01/2019

descarcă

citeşte detalii          Elemente legale ale proiectelor
 

Elemente legale ale proiectelor:

1. „Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a reprezentantei Comisiei Europene in Romania”, un link catre acest portal web si imaginea steagului Uniunii Europene sau a timbrului UE - Romania, pozitionate pe prima pagina;
2. „Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare le corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web”, pozitionate pe prima pagina;
3. „Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii”, pozitionate pe prima pagina.